Menu Content/Inhalt
Начало arrow Анализи arrow Мандат 2011-2015

Градът

Брояч на сайта

Посетители: 3,789,464 (started: 2006-01-01) Visitors today: 365 Visitors yesterday: 928 Visitors per day: Ø 1,165.35 Max. visitors per day: 9,398 (at (date): 2013-08-02) Max. page views per day: 76,248 (at (date): 2013-08-02) Page views: 15,225,850 Page views today: 2,444 Page views yesterday: 5,656 Page views per day: Ø 5,494.00 Page views per visitor: Ø 4.71 Online: 5 Посетители Max. online: 436 (at (date): 2013-06-19, 09:02:23) Page views this page: 0 Your own page views: 1 JavaScript enabled: deactivated (c) 2006 www.joom.la

Кой е онлайн?

В момента 7 госта онлайн
Мандат 2011-2015
Автор Chirpan-News Team   
28 September 2015

Image   Мандат 2011-2015 измина и представяме каква е била предизборната програма през 2011 г. на Кичка Петкова. Какви ангажименти е поела пред чирпанската общественост? Ние няма да коментираме какво е свършено и какво не. Всеки за себе си ще прецени...

Скъпи съграждани,

 измина поредния кметски мандат, който не донесе на чирпанлии това, което очакваха - нови работни места, по-високи доходи, по-добра инфраструктура, повече млади хора, които да създават семейства, да работят и живеят в нашия град. Напротив, през последните години безработицата се увеличи, градът и общината обезлюдяха, а младите хора намериха своето препитание и дом в големите градове. Предстоят ни избори. За Чирпан и всички жители на чирпанска община този избор е от жизнено важно значение, защото общината ни опустя, нерешените проблеми станаха много и хората очакват нещо да се промени. Затова и ние смятаме, че е необходима промяна. Промяна в целите, мисленето, в действията. Аз и кандидатите ни за общински съветници сме готови да работим за тази промяна. Да работим честно и открито, с екип от знаещи и можещи хора. Защото искаме Чирпан да е градът, в който се раждат децата ни, в който учат, работят и създават семейства. Чирпан се нуждае от нов морал в управлението, от нова енергия, от ново начало, за да тръгне най-после в желаната позитивна посока. Няма да чуете от мен нереалистични обещания за розово бъдеще, а списък от ангажименти, с реални срокове за тяхното изпълнение. Ще видите и усетите промяната още в първите месеци на мандата. Нашата програма е реалистична, но в същото време амбициозна и трудна. Това са ангажиментите на БСП към жителите на община Чирпан:

Икономика и бюджет

1.Агресивна политика за насърчаване на бизнеса и инвестициите в общината – основен фактор за заетост и благоденствие на жителите на Чирпан. До края на мандата ще бъдат привлечени поне 5 големи инвеститора в селското стопанство и промишлеността.

2.Създаване на високопрофесионален екип от експерти за подготовка на проекти по европейските програми. Привличане на най-добрите консултантски фирми в сферата на еврофондовете. Европейското членство на България дава неограничени възможности за безвъзмездно финансиране в почти всички сфери на обществения живот и е недопустимо Чирпан да не се възползва от това в максимална степен.

3.Реален и прозрачен бюджет

4. Строг финансов контрол

Адекватно здравеопазване

1.Запазване на общинската болница, заради изключително важното й значение за жителите на общината. Ние поемаме ангажимент през мандата на нашето управление да се извърши цялостна газификация на общинската болница, което ще доведе до значително намаляване на средствата за издръжка. Осигуряване на достъпни здравни услуги и доставка на лекарства и в отдалечените села от Община Чирпан.

2.Ще съдействаме за гарантирано здравеопазване чрез подкрепа на медицинските практики в малките населени места и на училищното здравеопазване.

Инфраструктура и транспорт

1. Мащабна програма за пълна рехабилитация на пътната мрежа в общината чрез европейски средства и целево използване на средствата от данък МПС и данък недвижими имоти.

2. Изготвяне на план за годините от мандата за ремонт на улици, тротоари и пътища от четвъртокласна пътна мрежа в общината.

3. Въвеждане на строги изисквания към фирмите-изпълнителки за 4-годишна гаранция за новоасфалтираните участъци.

4. Ежегодна актуализация на общинската транспортна схема, съобразена с нуждите на хората от населените места. Повишаване на обхвата и качеството й.

Социална политика

1. Грижа за нашите деца. Безплатни ясли и детски градини, което ще облекчи бюджета на младите семейства в общината.

2. Грижа за нашите родители – възрастните хора и хората в неравностойно положение. Обособяване на звено в общинска администрация, което да работи за по-добра социална политика - предлагане на различни видове социални услуги, съдействие или решаване на проблеми на хора в неравностойно положение и такива в напреднала възраст.

3.Грижа за хората в неравностойно положение чрез включването им в програми за заетост и пълноценната им реализация на пазара на труда.

4. Реорганизация в сметосъбирането. Дейностите по сметосъбиране и извозване на отпадъците постепенно да станат дейност, която се извърша от общината, а не от външна фирма. Това ще доведе до значително поевтиняване на услугата за гражданите на община Чирпан.

Достъпна образователна система

1.Достъпна образователна система чрез осигуряване на удобен транспорт за ученици и учители.

2. Запазване броя на училищата и детските градини в общината.

3.Стимулиране на извънкласните форми на обучение, съобразени с интересите на децата и потребностите на пазара на труда и бизнеса.

4. Намаляване на случаите на деца преждевременно напуснали училище.

Сигурност и спокойствие

1. По-голяма сигурност за жителите на Чирпан. Нова структура в общинската фирма за охрана. Създаване на общинска полиция, която да следи за спазване на обществения ред и въвеждане на денонощно видеонаблюдение в рисковите райони на общината.

Култура

1.Създаване на достъпна среда за провеждане на културни и обществени прояви чрез: -ремонт на сградата на Народно читалище “П.К.Яворов” гр.Чирпан; -ремонт на една от залите в кино “Иван Димов” гр.Чирпан; -ежегодно по повод празника на града- 6 септември да се организира фестивал на самодейните състави от общината; -да се учредят общински стимули за най-добри учителски кадри и талантливи деца от общината. Спорт Спортът е най-важната инвестиция в здравето.

За това ние ще работим за:

1.Насърчаване на масовия спорт сред хората от всички възрасти

2.Закрила на младите спортисти – аматьори и професионалисти

3.Осигуряване на рехабилитация, активен отдих, осмисляне на свободното време на хората в неравностойно положение.

За по-добри условия на живот в селата

1.Уточняване на основните жизнено важни проблеми за всяко от селата в общината, определяне на източниците на финансиране и решаването им в рамките на мандата.

2.Изграждане на тържище за земеделски и технически стоки върху панаирна площадка, което е предпоставка за реализация на продукцията на селскостопанските производители в общината.

Диалог с гражданите на общината

1.Постоянен и отговорен диалог с жителите на общината и създаване на реални условия за активното им участие във формирането на общинската политика, бюджет и приоритети. Провеждане на местни референдуми по значими проблеми на общината.

2.Кметът и общинските съветници да провеждат регулярно срещи с гражданите на общината, с цел запознаване с проблемите на деня и търсене на начини за тяхното решаване. Разчитам на Вас! Да си върнем бъдещето!

Кичка Петкова Кандидатът за кмет на Община Чирпан от БСП.

 Имаме намерение да Ви запознаем и с платформите на кандидатите в изборите през 2015г.,  но там обещаваме да посочим нереалистичните неща, като например обещанието през 2011 година на К.Петкова да ремонтира едната зала на кино „Иван Димов“. Това кино е частна собственост и общината няма като как да го ремонтира, но пък звучеше примамливо за ухото.
Коментари (21)
Публикуван от Crusader на 28-09-2015 21:45
 
 
1. Икономика и бюджет - пълно изпълнение. 
2. Инфраструктура - пълно изпълнение. 
3. Социална политика - пълно изпълнение. 
4. Образование, сигурност, култура и всичко останало ....напълно изпълнени. 
5. Перфектен диалог с гражданите и селяните. 
 
Ми то е ясно другите да се отказват, няма смисъл от избори.  
Е хеее, ама тази вечер няма да мога да заспя от смях...тва наистина ли са го обещавали ...
 
Публикуван от да ,така е на 29-09-2015 09:27
 
 
..Кичка е "поела " .."ангажимента " на Стайко ...палавницата ни тя
 
Публикуван от питащ Кичка на 29-09-2015 14:51
 
 
Кичке ,първото ти обещание преди 4 г. е : 

1.Агресивна политика за насърчаване на бизнеса и инвестициите в общината – основен фактор за заетост и благоденствие на жителите на Чирпан. До края на мандата ще бъдат привлечени поне 5 големи инвеститора в селското стопанство и промишлеността. 

 
Питам те Киче-ИЗПЪЛНИ ЛИ ГО ТОВА ОБЕЩАНИЕ, че аз трудно се ориентирам...?????????
 
Публикуван от отец Иван на 29-09-2015 21:23
 
 
Братя и сестри, всички знаем че прелюбодеянието е едно голямо грехопадение..А наша Кичка - видната ни кметица ..наруши брачния обет даден пред олтара...Защо Кичке, защо питам те аз ??? Къде отиде любовта към твоя благоверен съпруг, нима забрави искриците в очите Ви когато си казахте ДА пред олтара? Нима бързо отекнаха и потънаха в небитието сърдечните трепети, обичта ви-тъй искрена и свята - дала плод на вашето момче?? Защо Кичке, защо така низко падна, защо такива долни страсти и греховна похот те обсебиха и до такова грозно падение те доведоха...И сега с какви очи ще погледнеш твоите съграждани-божии раби-достойни чирпанлии?Какъв пример ще дадеш на младите...и те ли като тебе святост и морал да не признават??Пари, власт и сласт обзеха те и акъла ти объркаха ...За какъв нов морал сега ще ни баламосваш ти Кичке? Анатема...Анатема ..Анатема!! :upset
 
Публикуван от Гост на 29-09-2015 22:24
 
 
Бре , да му се не види , толкова време да не разбера как Кичка разсипала града и общината. Добре , че тук има добри хора да ми отворят очите!  
Ееех , да беше Донев кмет , к'ъв земен раи щеше да е тук - вечер тъмно , като в негърски гъ,,, , инвеститорите щяха да се избиват да дават рушвети само и само да правят фабрики и заводи тук. Пък и човека почти ни беше оправил демографския проблем - нали е високоморален , пре...ба ни всичките . Явно му е харесало , че иска пак.
 
Публикуван от Гост на 30-09-2015 09:06
 
 
Жалко ,че за пореден път няма да се избира а просто ще се гласува.Чирпан затъва в собствената си безисходица.Заприличва и се доказва като път без изход. Ако бъде избрана за втори мандат К.П.просто е ясно какво ще се случи,изселването ще продължава и все по често ще виждаме обяви за продажба на жилища и за съжаление некролози.Т.е.няма шанс.
 
Публикуван от из новата предизборна програма на 30-09-2015 16:14
 
 
1. Не 5 (както в предната програма) а ЦЕЛИ 6 инвеститора да привлечем..Белким повече избиратели клъвнат... 
 
2. Ще разрушим и наново ще построим градския парл..Така ще създадем трайни работни места за над 150 безработни млади чирпанци..Тези без висше ще копаят, а тези с висше ..ще надзирават работата..Главен контрольор ще е както се досещате..Вальо ангелов 
 
3. С цел привличане на мощни инвеститори и могъщи транснационални компании в града ни =предвиждам воаяжи в САЩ,ЕВРОПА,Далечния изток-със Стайко и В.Ангелов ще посетим Вашингтон, Ню Йорк, Сиатъл, Мелбърн, Дубай , Токио, Париж, Лондон, Сао Паоло, Рим и Берлин.Командировъчните ще предвидим в размер на 1.5 милиона от общинския бюджет.За резултатите от срещите ни-ще ви информираме винаги своевременно.Резултатите няма да дойдат веднага, но обещаваме да направим всичко възможно, града ни да цъфне и върже... 
 
4.А за морал- смятам да се оженя и пак да се разведа, ако нещата не вървят..то така съветвам и всички чирпанлии-нещата ако не вървят-трябва да се променят и да се върви към прогрес 
 
И С ПОГЛЕД ВЕЧНО УСТРЕМЕН  
НАПРЕД – КЪМ УТРЕШНИЯ ДЕН 
КЪМ МАНГИЗИТЕ И ПРОСПЕРИТЕТА НАШ 
 
Гласувайте за мен Кичка и Стайко
 
Публикуван от vrangel на 13-10-2015 22:32
 
 
Целия мандат е проспан няма нови проекти, няма и нови работни места. Децата ни ще продължават да се изселват от града в посока на големи градове и града все повече ще се обезлюдява.
 
Публикуван от ЧАКАРДЪКОВ на 14-10-2015 09:35
 
 
Бате Тошо, бате Тошо 
ти намести се не лошо 
в Яворовия музей 
си живееш като бей 
 
Сучеш сребърни мустаци 
и ни правиш на глупаци 
сакаш власт да консумираш 
средства, хора не подбираш 
 
Иде есен златокоса 
и пред теб стои въпроса 
личност нова да лансираш 
и Чирпан да узурпираш 
 
Знаем, Ачо ще съдейства 
твойта мрежа пак да действа 
Вестникът не ще да спира 
схема нова промотира 
 
Във годините назад 
все минаваш ни отзад 
Васко, Ивчо, после Христо 
а сега и Владимирчо
 
Публикуван от ЧАКАРДЪКОВ на 14-10-2015 10:03
 
 
Ицко Финци се облече 
сложи новото елече 
и със новата кола 
тръгна ведро из града 
 
Новото лице съм азе 
викаше ни той на нази 
Имам програма голяма 
за управата в Чирпана 
 
Нищо, че съм я преписвал 
нейде даже удюрдисвал 
Зали, бизенс, квото щете 
сам властта да ми дадете
 
Публикуван от ЧАКАРДЪКОВ на 14-10-2015 10:07
 
 
Васко тръгнал да разправя 
де ще му излезе края 
щял Чирпана да упрая 
че фалирал той разпрая 
 
Абе Васко как стана 
на Ковашки пристана 
Слушай, Васе не се трови 
той пара ще ти наброи 
 
Не ти трябва туй мъчило, 
че ще идеш у Курило 
Чирпан и така сий харен 
нищо, че не си нахранен
 
Публикуван от ЧАКАРДЪКОВ на 14-10-2015 10:15
 
 
Киче, Стае моля спрете 
туй безочие простете 
Хващайте се здраво двама 
и започвайте без драма 
 
Управлявайте ни справедливо 
гордо, славно и ...щастливо 
Гражданството вазе гледа 
и ви моли за утеха 
 
Не ги слушайте ония 
те си гледат свойта шия 
Вий водете ни напред 
към небивал просперитет 
 
Стайко само да внимава 
да не бърка той тъдява 
А, и Валю забравете 
че си щипцва май с ръцете
 
Публикуван от ЧАКАРДЪКОВ на 14-10-2015 10:17
 
 
Пламко, дръж се здраво 
за Първанката у ляво 
Тамо ти си много силен 
и безкрайно рентабилен 
 
Ако пък не станеш кмет 
майната на тоз проект 
Друга ясла ще намерим 
няма да се начумерим
 
Публикуван от Гост отблизо на 21-10-2015 14:34
 
 
Г-н Чакърдъков,който и да сте шапка ви свалям!Тези стихове са страхотни.Който има акъл в главата може да си направи идеален извод!Така добре сте изразил ситуацията в Чирпан и затова моите огромни адмирации!Чирпанлии отворете си хубаво очите и отидете и гласувайте,за да стъпчите тъпанарския вот , който ще дойде от селата! Но най-важното е НЕ гласувайте за бити карти.Всяко управление до днес на Чирпан е било душманско за града,видяли сте го!Нека да спре упадъка на Чирпан!
 
Публикуван от Да ,на изборите битката ще е на 21-10-2015 15:53
 
 
БСП срещу Чирпан !
 
Публикуван от до госта по-горе на 21-10-2015 21:36
 
 
Нека да спре упадъка на чирпан..."-цитат от горния пост.ама как да стане бе джанъм? За кого да глсуваме тогава от 7-та кандидати? Дайте жокер-само да не е ромския кандидат-ще станем за смях в цялата страна... :roll
 
Публикуван от Всички срещу БСП на 24-10-2015 17:26
 
 
Всички срещу БСП
 
Публикуван от Кица на 25-10-2015 19:07
 
 
КОЙ ПЕЧЕЛИ БЕ? КОИ ОТИВАТ НА БАЛОТАЖ? КОЙ ЩЕ НИ КЛЕЦА СЛЕДВАЩИТЕ 4 г.?
 
Публикуван от koy на 25-10-2015 21:48
 
 
Balotaj shte ima li:-) ?
 
Публикуван от джордж на 25-10-2015 22:11
 
 
няма ли някакви резултати вече? никой ли няма информация? не се намира нищо в нета...
 
Публикуван от резултати на 26-10-2015 09:14
 
 
Женската преби всички мъжки кандидати !
 

Напиши коментар
  • Нецензурни, расистки изказвания и груби обидни мнения, както и рекламни послания ще бъдат изтривани.
Име:
BBCode:Web AddressEmail AddressBold TextItalic TextUnderlined TextQuoteCodeOpen ListList ItemClose List
Коментар:Антиспам код:* Code