Menu Content/Inhalt
Начало

Градът

Брояч на сайта

Посетители: 3,881,906 (started: 2006-01-01) Visitors today: 156 Visitors yesterday: 1,249 Visitors per day: Ø 1,155.59 Max. visitors per day: 9,398 (at (date): 2013-08-02) Max. page views per day: 76,248 (at (date): 2013-08-02) Page views: 15,538,430 Page views today: 395 Page views yesterday: 2,884 Page views per day: Ø 5,394.65 Page views per visitor: Ø 4.67 Online: 4 Посетители Max. online: 436 (at (date): 2013-06-19, 09:02:23) Page views this page: 0 Your own page views: 1 JavaScript enabled: deactivated (c) 2006 www.joom.la

Кой е онлайн?

В момента 6 госта онлайн
Редовно заседание на Общинския съвет
Автор Chirpan-News Team   
23 December 2016

БСП и ДПС вдигнаха такса смет с 50%
Image   На 22 декември се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. Дневният ред съдържаше 16 точки...

т.1 беше и най-дискутираната тема на заседанието. Кметицата на Общината предлагаше на съветниците да завишат приходната част на План сметката за средствата за поддържане чистотата с 50%. Последните години План сметката е била 1,028 млн.лв., докато предложението на К.Петкова беше за 2017г. тази сума да нарасне до 1,531 млн.лв. Това означава и близо 50% увеличение на такса битови отпадъци за домакинствата и фирмите в града. К.Петкова заяви, че това предложение е „най-неприятното нещо което съм правила откакто съм кмет“. Аргументира се, че увеличението е необходимо заради увеличените държавни такси и извозването на отпадъците до депото в с.Ракитница. Решението на проблема било изграждане на сепарираща и компостираща инсталация. Досега не е направено защото нямало финансови средства, а от друга страна фирмите които предлагали сътрудничество в тази област предлагали неприемливи условия.

Ив.Станчев опонира, че в План сметката има откровено неверни неща. Съветникът от ГЕРБ посочи, че от години за увеличението на отчисленията се знае. Въпреки това кметското ръководство не взело мерки и сега се стига драстичното увеличение. Ив.Станчев попита като не са били изгодни предложенията за сепарираща инсталация „търсихте ли други“. „Много години твърдяхте за излишъци и преходни остатъци. Значи е имало пари!“ завърши общинският съветник.

След гласуването с гласовете на БСП и ДПС увеличението беше прието. Останалите 10 съветници се въздържаха или бяха против.

В правото си на отрицателен вот Хр.Стефанов заяви загриженост за гражданското общество в Чирпан, че не реагирало на подготвящото се увеличение на такса смет и данък сгради. „Поздравявам колегите от ДПС и БСП които взеха това важно решение“ риторично завърши председателят на ГЕРБ.

По т.2 беше дадено съгласие за използване на натрупаните средства от отчисленията по Закона за отпадъците за изготвяне на проект за изграждане на Пречиствателна и сепарираща инсталация.

По т.3 отново с гласовете на БСП и ДПС беше увеличен и данък сгради, като от следващата година вместо с 1,1 промила ще заплащаме 1,3 промила върху данъчната оценка на имота.

По т.4 по заявление на единственото масажно студио в града беше намален патентния данък за този вид дейност от 960 лв. на 500 лв.

По т.5 се актуализираха цените за минималните цени на таксиметровите превози на територията на Община Чирпан. Запазен беше досегашния размер.

По т.6 се прие пазарната оценка на правото на строеж за бившия стадион в с.Зетьово, където Ловно-рибарското дружество има намерение да изгради стрелбище. Според оценителя правото на строеж върху терена – 19 дка. се оценява на 34320 лв. без ДДС

По т.7 се реши Общината да се разпореди със част от имот, които притежава в с.Ср.Градище. Става въпрос за 170 кв.м. в терен предвиден навремето за училище.

По т.8 се измени Наредбата за разпореждане с общински имоти.

По т.9 се даде съгласие да се издаде разрешително за ползване на воден обект общинска собственост – дере в землището на с.Гита.

По т.10 се обособи „Къща музей Пейо Яворов“  като самостоятелно юридическо лице.

По т.11 се прие Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие „П.Р.Гарвалов”, гр.Чирпан. Това е бившето МУЦ, който след приемането на новия Закон за образованието ще се нарича Център за подкрепа за личностно развитие.


По т.12 се увеличи с 1 щатна бройка персонала на Домашния социален патронаж, като се увеличи и капацитета на обслужваните лица до 270. Досега официално можеха да се обслужват до 215, но реално потребителите бяха над тази бройка.

По т.13 се отпусна 1000 лева помощ за лечение на тежко болно лице.

По т.14 се одобриха командировъчните разходи на Кмета на Общината.

По т.15 се одобриха командировъчните разходи на председателката на Общинския съвет.

По т.16 се прие представителят на Община Чирпан да гласува със „за“ на общото събрание на акционерите на старозагорската болница „Ст.Киркович“ за продажба на сграда собственост на Акушеро гинекологичния комплекс.
Напиши коментар

Напиши коментар
  • Нецензурни, расистки изказвания и груби обидни мнения, както и рекламни послания ще бъдат изтривани.
Име:
BBCode:Web AddressEmail AddressBold TextItalic TextUnderlined TextQuoteCodeOpen ListList ItemClose List
Коментар:Антиспам код:* Code