Menu Content/Inhalt
Начало arrow Справочник arrow Ведомства

Градът

Брояч на сайта

Посетители: 5,121,617 (started: 2006-01-01) Visitors today: 183 Visitors yesterday: 349 Visitors per day: Ø 938.20 Max. visitors per day: 9,398 (at (date): 2013-08-02) Max. page views per day: 76,248 (at (date): 2013-08-02) Page views: 19,757,784 Page views today: 293 Page views yesterday: 557 Page views per day: Ø 4,003.47 Page views per visitor: Ø 4.27 Online: 2 Посетители Max. online: 436 (at (date): 2013-06-19, 09:02:23) Page views this page: 0 Your own page views: 3 JavaScript enabled: deactivated (c) 2006 www.joom.la

Кой е онлайн?

Ведомства в града
Автор admin   
11 March 2007

Община Чирпан

адрес

Чирпан 6200, пл. “Съединение” №1

 

телефони

кмет

тел.: 0416/21 22, факс: 0416/62 38

зам. кмет

тел.: 0416/76 11, факс: 0416/62 38

секретар

тел.: 0416/41 11, факс: 0416/62 38

център за услуги

тел.: 0416/77 45

уеб сайт

www.szeda.bg/chirpan

e-mail

chirpan@chirpan.com

 

Кметства

с. Зетьово (кмет)

тел. 941357/260

с. Свобода (кмет)

тел. 94139//260

с. Гита (кмет)

тел. 94138/260

с. Спасово (кмет)

тел. 94130/260

с. Рупките (км. наместник)

тел. 941356/260

с. Винарово (км. наместник)

тел. 941352/260

с. М. Тръново (км. наместник)

тел. 941354/260

с. Целина (км. наместник)

тел. 941338/260

с. Яворово (км. наместник)

тел. 941355/260

с. Ср. Градище (км. наместник)

тел. 941333/260

с. Димитриево (км. наместник)

тел. 941339/260

с. Държава (км. наместник)

тел. 94138/330

с. Зл. Ливада (км. наместник)

тел. 941338/280

с. Изворово (км. наместник)

тел. 941359/260

с. Могилово (км. наместник)

тел. 941335/260

с. Ценово (км. наместник)

тел. 941330/260

с. Яздач (км. наместник)

тел. 941336/260

с. Осларка (км. наместник)

тел. 94138/337

с. Ст. Заимово (км. наместник)

тел. 941335/215

 

Училища

СОУ "П. К. Яворов"

директор

тел.: 0416/44 96

канцелария

тел.: 0416/34 55

начална степен

тел.: 0416/31 78

ПГСС "Н. Стоянов"

директор

тел.: 0416/31 23

счетоводство

тел.: 0416/24 13

ОУ "В. Левски"

директор

тел.: 0416/43 02

канцелария

тел.: 0416/33 93

ОУ "Кирил и Методий"

директор

тел.: 0416/41 74

канцелария

тел.: 0416/42 86

НУ "Климент Охридски"

директор

тел.: 0416/45 64

 

Детски градини

ЦДГ "Слънце" (директор)

тел.: 0416/34 13

ЦДГ "Здравец" (директор)

тел.: 0416/35 79

ЦДГ "Калина Малина" (директор)

тел.: 0416/31 19

Детска ясла (директор)

тел.: 0416/24 34

 

Култура

Музей “П. К. Яворов” (уредник)

тел.: 0416/40 19

Исторически Музей (уредник)

тел.: 0416/22 30

 

Общински фирми

“Шерампол” ЕООД

управител

тел. 0416/33 88

гл. счетоводител

тел. 0416/45 26

“Фармавита” ЕООД

управител

тел. 0416/35 19

“Янко Иванов” ЕООД

управител

тел. 0416/33 90

гл. счетоводител

тел. 0416/43 51

”Охранителна фирма - Чирпан”

управител

тел. 0416/32 04

“Обредни дейности” ЕООД

управител

тел. 0416/63 04

 МБАЛ - Чирпан

управител

тел. 0416/21 68

централа

тел. 0416/34 28

счетоводство

тел. 0416/24 35

Медицински център

управител

тел. 0416/33 24

 

СОТ - гр. Чирпан

повиквания

тел. 168

техници

тел. 0416/62 65

 

Технологичен възел Далекосъобщения

директор

тел. 0416/33 33

повреди

0416/20 00, 0416/22 00

справки

тел.0416/121

 

Държавно Лесничейство гр. Чирпан

директор

тел. 0416/30 72

зам. директор

тел. 0416/34 37

счетоводство

тел. 0416/30 88

 

Дирекция “Социално подпомагане” гр. Чирпан

директор

тел. 0416/25 51

счетоводство

тел. 0416/33 03

нач. отд. "СП"

тел. 0416/25 32

нач. отд. "ЗД"

тел. 0416/25 19

 

Дирекция “Бюро по труда”  гр. Чирпан

директор

тел. 0416/30 96

услуги по заетостта

тел. 0416/65 01

 

Общинска служба по земеделие и гори

началник

тел. 0416/60 77

гл. специалист

тел. 0416/22 84

мл. експерти

тел. 0416/22 84

Последна промяна ( 11 March 2007 )
 

Топспорт

    Времето в града сега

    Find more about Weather in Chirpan, BU