Menu Content/Inhalt
Начало arrow България arrow Какво е кредитна задлъжнялост и къде се отразява?

Градът

Брояч на сайта

Посетители: 3,789,445 (started: 2006-01-01) Visitors today: 346 Visitors yesterday: 928 Visitors per day: Ø 1,165.35 Max. visitors per day: 9,398 (at (date): 2013-08-02) Max. page views per day: 76,248 (at (date): 2013-08-02) Page views: 15,225,742 Page views today: 2,336 Page views yesterday: 5,656 Page views per day: Ø 5,493.98 Page views per visitor: Ø 4.71 Online: 3 Посетители Max. online: 436 (at (date): 2013-06-19, 09:02:23) Page views this page: 0 Your own page views: 1 JavaScript enabled: deactivated (c) 2006 www.joom.la

Кой е онлайн?

В момента 5 госта онлайн
Какво е кредитна задлъжнялост и къде се отразява?
Автор Chirpan-News Team   
26 August 2008

   Имате ли или имали ли сте необслужван кредит? Банката отказа ли Ви заем? Често ли забавяте вноските си по кредита, ...? Ако отговорите на тези въпроси са „ДА”, сега е моментът да научите повече за кредитната задлъжнялост. Тя, както и многото други неща в страната подлежи на регистрация. Как е организиран този процес и какво представлява специализирания регистър ще научите по-долу.

Регистърът

   Всички банкови кредити се регистрират в единна система. Това е Централен кредитен регистър (ЦКР). Чрез системата се предоставя актуална он-лайн информация за задлъжнялостта на кредитополучателите. Тя показва начинът, по който се обслужват текущите задължения към банковите институции. Под „начин на обслужване” на задължението тук трябва да се разбира дали то се обслужва своевременно (т. нар. „редовен или коректен платец”) или се допускат просрочия (некоректен платец) в обслужването на предоставения заем.. Този статут всъщност може да се окаже решаващ за отпускане на заем при повторно кандидатстване в друга банкова институция.

   Допуснатите просрочия се класифицират в ЦКР в няколко групи, според времето на забавата. Те са следните:

Редовни кредити (експозиции)

   Това са заемите, при които главницата и лихвите се изплащат текущо, според условията по договора за кредит. Допуска се забава на плащането до 30 дни, но само, когато забавата е оправдана и е допусната случайно.

Кредити (експозиции) под наблюдение

   Това сакредитите, при които са натрупани просрочени плащания по главницата или лихвите, като просрочието е в рамките на 31-60 дни. За да бъде класифициран един заем под наблюдение нарушенията по договора за заем трябва да са несъществени.

Нередовни кредити (експозиции)

   За такива се считат кредитие с натрупани просрочени плащания по главницата или лихвите 61-90 дни. Тук са налице значими нарушения в обслужването и се предполага, че длъжникът е с нестабилно финансово състояние, което може да застраши погасяването на задължението.

Необслужвани кредити (експозиции)

   Това са онези кредити, които се приемат за несъбираеми с натрупани просрочени плащания по главницата или лихвите със забава над 90 дни. Заемите с този статут са т.нар. „съдебни вземания”, които са в предмет на съдебно производство.

Необслужваният кредит е пречка при кандидатстване за нов

   Много често се случва след усвояването на отпуснатите средства, кредитополучателят да се окаже в невъзможност да погасява задълженията си. Разбира се, тази невъзможност води до забава в плащанията, респ. това се отразява в ЦКР. Впоследствие именно чрез системата на ЦКР се възпрепятства повторното кандидатстване на некоректния платец. Това означава, че той няма да получи желаното финансиране или рефинансиране. Положителното е, че информацията в системата за кредитната задлъжнялост се актуализира периодично. Според Наредба № 22 на БНБ за ЦКР банките са длъжни да предоставят информация за всички кредити на  клиентите си и за настъпилите изменения по тях в срок не по-дълъг от 5 работни дни. Същевременно ежемесечно до 15-то число на месеца, следващ отчетния, банката подава информация за размера на дълга по вече отпуснат кредит до окончателното изплащане на кредита.

Колко време отнема да се смени статуса в ЦКР

   Продължителността на този срок се определя в зависимост от правния статут на лицето. За юридически лица необходимият срок за промяна на статута от нередовен на редовен платец е най-малко от 6 месеца до 1 година. Срокът се определя в зависимост от  начинът на погасяване на дължимите суми (месечно или на по-големи интервали от време). За физически лица този срок е по-малък и се състои от един месец, след като погашението е било извършено в срок.

Как да си проверим кредитната задлъжнялост

   Ако кредитополучател желае да получи справка от регистъра за размера на оставащото задължение, той трябва да подаде искане за изготвяне на справка за кредитна задлъжнялост. Справката може да бъде издадена от всяка банкова институция, включително и от БНБ, срещу заплащане на определена такса. Ако в нея се съдържа невярна информация единствено банковата институция, подала данните към системата има правото да извършва необходимите корекции. Това става с подаване на искане до съответната банка, която е длъжна в седем дневен срок да се произнесе по искането и ако е необходимо да осъществи необходимите корекции.

„Свързаните лица” също се вписват в регистъра

   Свързани лица са всички онези, които имат пряко отношение към отпуснатият заем. Такива са например съпрузите, роднините, работодател и работник, съдружниците и всички онези лица, които са финансово обвързани по някакъв начин. При тези лица съществува вероятност при възникване на финансови проблеми на едно лице, всички останали да изпаднат в невъзможност да изплащат задълженията си.  Неслучайно кандидатствайки за отпускане на заем, банковият служител изисква попълване на декларация за свързаност. Тя може да се окаже решаваща за отпускането на заем.

   Като заключение бихме посъветвали бъдещите кредитоискатели, кандидатствайки за отпускане на заем да не се прикрива информация за текущите задължения, както и за свързаните с тях лица. Невярно декларираните данни са достатъчен мотив за отказ от страна на банката – кредитор.


Десислава Николова
Анализатор потребителски финанси
МОИТЕ ПАРИ - Българският финансов пътеводител
www.moitepari.bg
Напиши коментар

Напиши коментар
  • Нецензурни, расистки изказвания и груби обидни мнения, както и рекламни послания ще бъдат изтривани.
Име:
BBCode:Web AddressEmail AddressBold TextItalic TextUnderlined TextQuoteCodeOpen ListList ItemClose List
Коментар:Антиспам код:* Code