Menu Content/Inhalt
Начало

Градът

Брояч на сайта

Посетители: 3,593,074 (started: 2006-01-01) Visitors today: 342 Visitors yesterday: 1,166 Visitors per day: Ø 1,171.45 Max. visitors per day: 9,398 (at (date): 2013-08-02) Max. page views per day: 76,248 (at (date): 2013-08-02) Page views: 14,384,217 Page views today: 1,704 Page views yesterday: 6,405 Page views per day: Ø 5,564.21 Page views per visitor: Ø 4.75 Online: 7 Посетители Max. online: 436 (at (date): 2013-06-19, 09:02:23) Page views this page: 0 Your own page views: 14 JavaScript enabled: deactivated (c) 2006 www.joom.la

Кой е онлайн?

В момента 5 госта онлайн
Работно заседание на Общинския съвет
Автор Chirpan-News Team   
15 September 2012

Image   На 13 септември се откри политическия сезон за местните старейшини със заседание на ОС-Чирпан. В началото групите на Коалиция Чирпан и ГЕРБ направиха изявления.Докато от Коалиция Чирпан бяха остри в декларацията си и заключиха, че нещата не вървят, от ГЕРБ бяха по конструктивни и пожелаха успех в работата на Общинския съвет...

   По същество на сесията бяха разгледани 15 точки.

   По т.1 беше приет отчета на бюджета за шестмесечието.

   По т.2 се актуализира програмата за капиталовите разходи за 2012г. като бяха включени средства за Проектиране на ремонт за сграда вътрешно отделение и АГ, Преоборудване на отоплителна инсталация на МБАЛ Чирпан, Придобиване на МПС за нуждите на  Социалния патронаж, както и бяха одобрени изразходваните средства за реновирания шадраван в центъра на града. Именно парите за шадравана предизвикаха дискусия по тази точка. От КЧ изразиха мнение, че 4000 лв. са твърде много за направеното от администрацията. Възпротивиха се е и на това, че кмета без разрешение на ОС е изхарчил 4000 лв., но въпреки това щели да подкрепят решението. Г-жа Петкова отговори подробно, че цената е възможно най-ниската, както и че е искала да зарадва чирпанлии с обновен фонтан за празника на града. В крайна сметка актуализацията беше приета единодушно.

   По т.3 ОС даде разрешение на Кмета да подпише запис на заповед в полза на МРРБ, с която да бъде обезпечено авансовото плащане по проекта за училищата.

   По т. 4 бе създадена допълнителна щатна бройка за директор на историческия музей.

   По т.5 се увеличи с 2 бройки щатната численост на администрацията. Г-жа Петкова обясни, че 2-та нови служители ще контролират спазването на Наредбите на Общинския съвет. Иван Дойчинов се обяви против “раздуването” с мотив, че и сега имало лица които да следят за това. Според него на тези две места щели да бъдат назначени лица, към които са поети предизборни ангажименти.  Кметът г-жа Петкова реплекира, че администрацията е драстично намалена от 100 на 85 човека през последните 2 години и работещите в нея нямат физическата възможност да извършват контролна дейност. Освен това имало икономисани средства от преструктурирането на Общинска охрана. Това беше и единственото гласуване по който не се получи единодушно гласуване. 15 бяха за, а 6 против.

   По т.6 се актуализира Програмата за развитие на общината за 2012г.

   По т.7 се актуализира Програмата за енергийна ефективност.

   По т.8 се реши Общината да кандидаства пред МИГ-Чирпан с проекти за обектите:   домашен социален патронаж, хижа Ягъч, ремонт на тротоарна настилка Център – МБАЛ Чирпан, както и реконструкция на зелени площи с детска площадка в с.Зетьово.

   По т.9 се прие че гореспоменатите проекти за хижа Ягъч и Домашен социален патронаж са приоритетни.

   По т. 10 се прие повторно решение за отдаване под наем чрез търг на автоспирката в с.Зетьово.

   По т.11 се прие да се отдаде под наем чрез търг гараж в гр.Чирпан на ул. Михаил Кочев 3.

   По т.12 се промени решение от предходната сесия, където се предвиждаше Къща музей П.Яворов да стане литературна къща. Със решението си съветниците отново върнаха наименованието на музея – Къща Музей П.Яворов. Г-жа Кондарева, заяви че се работи усилено по концепцията за развитието на музеите на територията на Общината и че се предвижда двата музея да бъдат поставени под единно ръководство, с цел по малко административен персонал.

   По т.13 се прие начален баланс на ликвидираното общинско дружество “Общинска охрана” ЕООД

   По т.14 се разреши ученическите автобуси да превозват ученици в извънучебно в време за участие в олимпиади и състезания и за провеждане на ученически екскурзии.

   По т.15 се упълномощи кмета да започне преговори за сключване на договор за учредяване право на прокарване за довеждащ електропровод до бъдещата Пречиствателна станция за отпадни води. Тук съветникът от ГЕРБ Боян Стайков попита ръководството вярно ли е, че на общината има наложена финансова санкция по този проект и ако е така, установено ли е длъжностното лице виновно за това. В отговор г-жа Петкова отговори, че действително на общината е наложена финансова санкция по проекта, но грешката била допусната през предния мандат. Пропускът се състоял в това, че при публикуването на обществената поръчка е трябвало тя да бъде публикувана не само в България, но и в официалн бюлетин на ЕС. Това се правило с цел евентуално и компании от други държави да участват в търговете. Г-жа Петкова допълни, че санкция на лицето направило пропуска няма да бъде налагана. Незнайно защо в дискусията изяви желание да се включи и Иван Дойчинов, които поиска думата, но председателят на съвета първоначално отказа да му я даде. В крайна сметка съветникът от КЧ получи право на изказване като каза, че според него основно вина има предното ръководство, но ако трябвало да се каже истината докрай вина носело и настоящото, защото след като е установен пропускът настоящият кмет не е спрял обществената поръчка и не я е обявил наново, каквото право му давал законът. Дойчинов дори намекна /макар и без доказателства/, че това не е направено защото общината е предпочела да работи с избраната фирма, а не да започне нещата на начисто. Това предизвика реакция от страна на Стайко Генов, който подробно обясни на съветниците, че след като узнали за пропускът предпочели да остане финансовата санкция вместо да стартират обществената поръчка отначало, защото имали опасения, че в противен случай могат да не се вместят в сроковете за изпълнение, които са до 2015г. Той допълни, че обществените поръчки за такива големи проекти са много тежки и отнемат много време и никой не е застрахован от грешки. Г-жа Петкова също взе думата за да подчертае, че ако този проект не бъде реализиран от 2015г. чирпанлии ще плащат по висока цена за водата, затова и предпочела финансовата санкция пред угрозата, ако се забави изпълнението, Чирпан да загуби проекта.

   В края на заседанието питане към Кмета беше отправено от съветника от ГЕРБ –Ив.Станчев, които поиска да знае защо е обжалвано решението на КЗК, с което е отменена процедурата по обществена поръчка за  избор на изпълнител по проекта за водопроводите, при положение, че новото класиране може да доведе до значително по ниска цена. Г-жа Петкова отговори, че документацията е подготвена от предния кметски екип. От общо 6 фирми обжалвали процедурата е уважена жалбата само на една – заради непризната от общината банкова референция, която КЗК е счела за валидна. И тъй като 2 фирми не били доволни от решението на КЗК и обжалвали пред ВАС и така или иначе ще се получи забавяне – ръководството преценило, че трябва да се подаде жалба до Върховния съд.
Напиши коментар

Напиши коментар
  • Нецензурни, расистки изказвания и груби обидни мнения, както и рекламни послания ще бъдат изтривани.
Име:
BBCode:Web AddressEmail AddressBold TextItalic TextUnderlined TextQuoteCodeOpen ListList ItemClose List
Коментар:Антиспам код:* Code